Pylica azbestowa

Pylica azbestowa nazywana jest inaczej azbestozą, wprowadzona do słownika medycznego w 1927 roku. Jest to choroba płuc powstała na skutek wdychania włókien azbestowych o mikroskopijnych rozmiarach, prowadząca do śródmiąższowego zwłóknienia tkanki płucnej.  Jeśli włókna azbestowe są słabo związane z produktem lub materiałem  to wzrasta ryzyko uwalniania włókien. Z kolei jeśli włókna są mocno związane z materiałem, wówczas prawdopodobieństwo uwalniania włókien jest mniejsze. Pylica azbestowa jest nieodwracalna i nieuleczalna. Ciężkość schorzenia jest zależna od skumulowanej dawki włókien oraz od okresu jaki upłynął od pierwszego narażenia. Choroba powstaje zwykle po wieloletnim ich wdychaniu (nawet po 10, 20 latach) ponieważ same procesy zwłóknieniowe przebiegają wolno a włókna azbestowe mogą zalegać w tkance płucnej przez długi okres.

Większość pyłu jest usuwana za pomocą śluzu z dróg oddechowych, jednak niektóre włókna pochłaniane przez komórki nabłonkowe wyścielające drogi oddechowe. Około 1/3 wdychanych włókien umiejscawia się w końcowych odcinkach układu oddechowego. W okresie od 1997 do 2001 roku, do Instytutu Medycyny Pracy wpłynęło 1779 zgłoszeń o azbestozie. Badania pokazują ogólną, rosnącą tendencję stwierdzonych przypadków. W Polsce z uwagi na  obowiązującą od 1997 roku Ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – główną grupą narażenia są pracownicy wykonujący pracę przy usuwaniu wyrobów azbestowo-cementowych z dachów i elewacji budynków. Szacuje się, że choruje na nią około 10 do 12% osób narażonych zawodowo. Pylica azbestowa w swej łagodnej fazie powoduje przede wszystkim płytki oddech przy dużym wysiłku. Wraz z rozwojem choroby ten oddech pojawia się już przy każdej formie wysiłku. W rozwoju choroby sprzyjają pewne warunki otoczenia, jak chociażby zadymione dymem nikotynowym pomieszczenia. Źródło:

  • Wikipedia, wolna encyklopedia
  • U. Wilczyńska, N. Szeszenia-Dąbrowska, Występowanie pylicy azbestowej w Polsce, Medycyna Pracy 2002
  • E. Komorowska, Aspekty zdrowotne związane z obecnością azbestu w środowisku człowieka, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  • Komisja Europejska, Azbest, Podręcznik Starszych Inspektorów Pracy (SLIC)

Leave a Reply